Výkup a spracovanie druhotných surovín

O spoločnosti

Naša spoločnosť sa zaoberá výkupom a spracovaním druhotných surovín s pôsobením na celom Slovensku a v zahraničí. Naši obchodní partneri sú bežní ľudia až po strategické spoločnosti ovplyvňujúce chod celého priemyslu nielen v Európe.

V NAŠEJ SPOLOČNOSTI VERÍME TOMU, ŽE DOBRÝ OBCHOD JE TAKÝ, KDE SÚ SPOKOJNÍ VŠETCI ZÚČASTNENÍ.

Výkup

 • výkup farebných kovov 
 • výkup železa a železného šrotu
 • výkup káblov a elektromotorov
 • výkup papiera
 • všetky prevádzky sú vybavené digitálnymi mostovými váhami do 60t

Likvidácie

 • demontáž a likvidácia nepotrebnej technológie,
 • paličské práce
 • rozpaľovanie vyradených vagónov, lokomotív, nákladných automobilov a lodí
 • likvidácia nadbytočných skladových zásob
 • demolačné práce
 • asistencia stavebným spoločnostiam pri demolačných prácach

Služby

 • prenájom veľkokapacitných kontajnerov od 12m3 až do 45m3
 • zapožičanie veľkokapacitných kontajnerov (zadarmo pri odbere kovov našou spoločnosťou)
 • komplexné poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva

Spracovanie

 • spracovanie hliníkového odpadu granulovaním, týmto spôsobom sme schopní spracovať všetok tvárny hliníkový odpad
 • spracovanie káblov

Druhotné suroviny vykupujeme od fyzických osôb na dvoch prevádzkach v Košiciach. Ceny a zoznam vykupovaných surovín nájdete v cenníku.

Hlavné účely použitia sú:

 • dezoxidant v oceliarňach pri výrobe ocelí
 • redukčný prostriedok pre výrobu ferrosliatin (aluminotermické reakcie)
 • zlievarenské aplikácie
 • prášková metalurgia